O Grupie MNI

2009-01-29

MNI SA  jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład Grupy MNI SA wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Na Giełdzie Papierów Wartościowych MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu sWIG80 oraz indeksu WIG-Telekomunikacja

więcej

 
Oferta Grupy MNI S.A.
Notowania giełdowe
Kurs akcji MNI SA:0,03 PLN0,00 PLN0,00%
Notowania z: 15:00:00 | 2018-03-29 (opóźnienie notowań 15 min.)
 • Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

  2020-12-28

   

  MNI S.A. (KRS 3901) podtrzymując treść pierwszego wezwania, w zw. z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, po raz czwarty wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

   

   
 • Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

  2020-11-27

   

  MNI S.A. (KRS 3901) podtrzymując treść pierwszego wezwania, w zw. z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, po raz trzeci wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

   

   
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW