O Grupie MNI

2009-01-29

MNI SA  jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład Grupy MNI SA wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Na Giełdzie Papierów Wartościowych MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu sWIG80 oraz indeksu WIG-Telekomunikacja

więcej

 
Oferta Grupy MNI S.A.
Notowania giełdowe
Kurs akcji MNI SA:0,03 PLN0,00 PLN0,00%
Notowania z: 15:00:00 | 2018-03-29 (opóźnienie notowań 15 min.)
 • Ogłoszenie dot. ZWZ z dnia 24.09.2020

  2020-09-30

  MNI S.A. (KRS 3901) informuje, iż na ZWZ Spółki dnia 24.09.2020 r. nie stawił się żaden akcjonariusz, stąd nie było możliwości wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki. Realizując jednak przepis art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Spółka raz pierwszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, wskazując jednocześnie iż tak długo jak walne zgromadzenie nie podejmie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego ten rejestr, Spółka nie ma możliwości przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.

   
 • Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna 29.06.2017

  2017-07-03

  W dni 29 czerwca 2017 roku o godzinie 13:30 w Warszawie przy ul. Podwale 3/9, 00-252 Warszawa odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki MNI Spółka Akcyjna.

  Protokół z posiedzenia do pobrania

   
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW