O Grupie MNI

2009-01-29

MNI SA  jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład Grupy MNI SA wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Na Giełdzie Papierów Wartościowych MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu sWIG80 oraz indeksu WIG-Telekomunikacja

więcej

 
Oferta Grupy MNI S.A.
Notowania giełdowe
Kurs akcji MNI SA:0,23 PLN0,02 PLN9,52%
Notowania z: 15:00:00 | 2017-03-01 (opóźnienie notowań 15 min.)
 • Powołanie Zarządu oraz ustalenie kadencji Zarządu

  2015-07-22

  W dniu 22 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. postanowiła:

  1) Odwołać Pana Andrzeja Piechockiego z funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki;

  2) Ustalić nową, trzyletnią kadencję dla Zarządu Spółki zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą się w dniu 22 lipca 2018 roku;

  3) Powołać Pana Andrzeja Piechockiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję Zarządu zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą w dniu 22 lipca 2018 roku albo w przypadku ustalenia innego, wcześniejszego terminu rozpoczęcia biegu kolejnej kadencji Zarządu, na okres do upływu terminu tej kadencji.

   
 • Zbycie akcji spółki Hyperion S.A.

  2015-06-25

  W dniu 25.06.2015 roku Spółka zawarła z trzema podmiotami umowy cywilnoprawne, na podstawie których dokonała sprzedaży każdemu z nich po 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, w cenie 4 zł (słownie: cztery złote) za każdą akcję, tj. za łączną cenę 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

  Zawarcie powyższych umów jest konsekwencją realizacji krótkotrwałej inwestycji polegającej na objęciu przez MNI S.A. 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) sztuk akcji serii F nowej emisji w spółce Hyperion S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału przez spółkę Hyperion S.A. i ich dalszej odsprzedaży.

   
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW