Integracja aktywów telekomunikacyjnych

Transakcje sprzedaży udziałów Hyperion SA w spółkach  zależnych pozwolą na ich integrację z MNI Telecom S.A. Sprawi to, iż cały proces połączenia aktywów telekomunikacyjnych zgodnie z przyjętą strategią będzie przebiegał sprawniej i tym samym szybciej przełoży się na poprawę wyników całego segmentu telekomunikacyjnego, dzięki m.in. lepszemu wykorzystaniu synergii kosztowych i przychodowych.

 więcej...

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW