Prognoza dla segmentu telekomunikacyjnego Grupy MNI SA na lata 2011-2013

Giełdowa grupa MNI kontynuuje dynamiczny wzrost w segmencie telekomunikacyjnym. W tym roku planuje, że przychody ze sprzedaży netto z tej działalności wyniosą 242,3 mln zł i będą o 17,4% większe niż w ubiegłym roku. EBITDA ma wynieść w tym roku 71,2 mln zł, co oznacza wzrost o 34,4%. Prognozowane wyniki nie uwzględniają potencjalnych akwizycji – grupa MNI uczestniczy w toczących się obecnie procesach konsolidacyjnych branży telekomunikacyjnej w Polsce.

więcej...

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW