Giełdowa spółka MNI S.A. miała rekordowe wyniki w IQ2011

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka MNI S.A. ma za sobą bardzo udany pierwszy kwartał 2011 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 39,8%, do 81 mln zł, a zysk netto skoczył o 78,9%, do 15 mln zł. Odnotowany wzrost to efekt zarówno rozwoju organicznego podmiotów należących do Grupy Kapitałowej MNI, jak i dokonanych przejęć. Zarząd MNI S.A. będzie konsekwentnie realizować strategię działalności w zyskownych segmentach.

więcej...
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW