Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2011

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 r. na godz. 12.30 w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

więcej...

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW