Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2011

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, przedstawia w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 r.

więcej...

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW