Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SA

7 września 2011 - godz. 12.00 Hotel Sheraton w Warszawie. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia, projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa w zakładce Centrum Prasowe - materiały do pobrania.
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW