Dobre wyniki Grupy MNI po III kwartałach 2011

Notowana na warszawskiej giełdzie holdingowa spółka MNI S.A. kontynuuje dobrą passę. Po trzech kwartałach 2011 r. jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły już 256,2 mln zł, o 20,8% więcej niż przed rokiem.  

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW