Informacja Zarządu MNI S.A.

Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza spółki MNI SA przywróciła do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. Pana Michała Tomczaka oraz przywróciła do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki MNI S.A. Pana Andrzeja Piechockiego.

 

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW