NWZ MNI SA

Zarząd MNI S.A. zwołał na dzień 28 grudnia 2011 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW