Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.

 MNI Telecom, Stream Communications Network and Media oraz Almerio złożyli Multimedia nieodwołalną ofertę sprzedaży łącznie 136.741 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę równą 141.250.000,00 złotych.

 więcej

 

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW