Operator telekomunikacyjny DR S.A. wezwał TP S.A. do zapłaty 239,12 mln zł kar umownych

 Niezależny operator telekomunikacyjny DR S.A. z giełdowej grupy MNI wezwał Telekomunikację Polską do zapłaty 239,12 mln zł kar umownych z tytułu nieterminowego realizowania usług hurtowego dostępu do sieci (WRL) oraz stwierdzonych opóźnień realizacji zamówień na podłączenie abonentów

więcej

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW