Grupa MNI po udanym 2011 roku

MNI S.A. rozwija się zdecydowanie szybciej niż rynek. W 2011 r. jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 357,6 mln zł, o 23,6% więcej niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 31,4 mln zł, czyli 0,32 zł na jedną akcję MNI S.A.

 więcej

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW