Zawarcie umowy ramowej dotyczącej nabycia akcji PC Guard S.A.

W dniu 16 maja 2012 roku MNI S.A. zawarła z Calatrava Capital S.A. ramową umowę nabycia łącznie 9.554.000 akcji PC Guard S.A

więcej

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW