Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI za rok 2012.

Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI zakładają osiągnięcie za 2012 rok skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży na poziomie nie mniej niż 300 mln zł i EBITDA nie mniejsza niż 70 mln zł, gdzie EBITDA na poziomie 44 mln zł odnosi się do sektora telekomunikacyjnego, a pozostałe 26 mln zł pochodzić będą z sektora usług dodanych, nowych technologii oraz działalności medialnej.
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW