Prognoza dla Grupy MNI na rok 2013.

Prognoza dla Grupy MNI zakłada osiągnięcie za 2013 rok skonsolidowanych przychodów na poziomie nie mniej niż 320 mln zł i EBITDA nie mniejsza niż 70 mln zł.

Prognoza dla Grupy MNI zakłada osiągnięcie za 2013 rok skonsolidowanych przychodów z sektora telekomunikacyjnego na poziomie nie niższym niż 190 mln przy niższej rentowności na poziomie nie mniej niż 38 mln EBITDA.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW