Zawarcie przez spółkę zależną Hyperion S.A. umowy nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. oraz przyznanie dotacji unijnej dla realizacji projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.

Spółka zależna Hyperion S.A. w dniu 26 marca 2013 roku zawarła z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego umowę nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Hyperion 2.385 udziałów w spółce MSS o stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki MSS. W dniu 25 marca 2013 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego została podjęta uchwała o przyznaniu spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. dofinansowania w kwocie 64 mln zł na realizację projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa.

 

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW