Zawarcie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. porozumienia z Telekomunikacją Polską S.A.

W dniu 17 czerwca 2013 roku spółka zależna MNI Telecom S.A. przy udziale MNI zawarła ze spółką Telekomunikacja Polska S.A. oraz spółką Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o. porozumienie, które będzie skutkowało umorzeniem postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika pod sygnaturą akt KM 47925/12,  w tym na zwolnieniu rachunku bankowego MNI Telecom oraz powrotu relacji biznesowych pomiędzy TPSA a spółkami z Grupy MNI.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW