Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A.

12 lipca 2013 roku MNI Telecom S.A. objęła w trybie subskrypcji prywatnej 1.250.968 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A. jako podmiot zainteresowany dofinansowaniem działalności Hyperion, w szczególności, związanej z realizacją projektu nr MRPO.01.02.00-12-102/12 pt. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Jednocześnie w dniu 12 lipca 2013 roku MNI zawarła umowę  ze spółką MNI Telecom, na podstawie której nabyła od MNI Telecom  1.250.968  warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A. za kwotę 5.003.872,04 zł.

 

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW