Umorzenie postępowania zabezpieczającego z wniosku TPSA przeciwko MNI Telecom S.A,

W dniu 12/08/2013 MNI otrzymała postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu z wniosku TPSA postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika przeciwko MNI Telecom S.A., co wypełnia warunki porozumienia zawartego przez MNI Telecom z TPSA. W wyniku umorzenia postępowania zabezpieczającego nastąpiło zwolnienie rachunku bankowego MNI Telecom, a spółki z Grupy MNI powróciły do relacji biznesowych z TPSA. Jednocześnie MNI Telecom przystąpiła do uregulowania relacji  biznesowych z dostawcami usług, bankami finansującymi sektor telekomunikacyjny oraz rozpoczęła poszukiwanie nowych źródeł finansowania dla rozwoju spółek z Grupy MNI.


 

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW