Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 

MNI S.A. (KRS 3901) podtrzymując treść pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji oraz realizując przepis art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) po raz drugi wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

 

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW