MNI SA ma już 25% akcji PPWK SA

MNI Telecom, spółka zależna MNI SA poinformowała, że posiada akcje PPWK i przekroczyła próg 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki. Wcześniej 26 marca 2009 roku, podpisano porozumienie na mocy którego MNI SA przejmie 20% akcji spółki PPWK SA od właściciela pakietu, funduszu Superkonstelacja Ltd., w zamian za 6,02% akcji MNI SA, które przejdą na własność Superkonstelacja Ltd. Uzgodniona transakcja jest logicznym etapem w procesie konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego i mobilnych usług dodanych. Dzięki zawartemu porozumieniu należące do MNI i PPWK podmioty z branży telekomunikacyjnej i usług dodanych rozpoczynają integrującą współpracę, która ma doprowadzić do znaczącego wzrostu przychodów oraz wartości akcji obu giełdowych holdingów. Raport bieżący w tej sprawie został zamieszczony w sekcji Relacje inwestorskie. 

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW