MNI SA po III kw. 2009. Dynamiczny rozwój i odporność na kryzys

Po III kw. 2009 Grupa MNI silniejsza niż kiedykolwiek. Spółka odnotowuje wzrost przychodów i zysku. Rozwojowi organicznemu towarzyszą akwizycje (PPWK i Hyperion) oraz konsolidacja firm z branży telekomunikacyjnej i mobilnych usług dodanych. Więcej w działach Relacje Inwestorskie i Centrum Prasowe

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW