Grupa MNI po IV kw. 2009. Strategia odporna na kryzys i wzrost rentowności.

Wyniki uzyskane w warunkach  słabej koniunktury gospodarczej w IV kwartale 2009 roku przez MNI S.A. i jej spółki zależne po raz kolejny potwierdziły odporność strategii biznesowej Grupy MNI na kryzysowe zjawiska w gospodarce. W okresie październik-grudzień 2009 Grupa MNI osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 69,850 mln zł. Wypracowany przez spółki Grupy zysk operacyjny wyniósł 14,466 mln zł, a zysk netto 13,482 mln zł. Więcej w działach Relacje Inwestorskie i Centrum Prasowe

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW