Forum Inwestorów

Pragniemy poinformować, iż zostało uruchomione Forum Internetowe pod adresem Forum.mitsa.pl mające na celu ułatwić kontakt między inwestorami a Zarządami Spółek grupy MNI S.A. Forum.mitsa.pl

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW