Publikacja wyników Grupy MNI za I kw. 2010

Wzrost zysku netto o 26,6% r/r do 5,12 mln zł , zysku operacyjnego EBIT o 133% r/r do 14,2 mln zł i  EBITDA o 71% r/r do 20,34 mln zł oraz ponad 58 mln zł przychodów ze sprzedaży podsumowaniem działalności Grupy w I kwartale 2010. Więcej w zakładce Relacje Inwestorskie - raporty kwartalne.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW