Powołanie osoby zarządzającej

 

W dniu 13-09-2010 Rada Nadzorcza MNI S.A. powołała Pana Leszka Kułaka, związanego z Grupą MNI od 2003 roku,  na Członka Zarządu Spółki.
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW