Podpisanie listu intencyjnego z Yorkville Advisors LCC – inwestycja w MNI S.A. w kwocie 7 mln Euro

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2010 r. listu intencyjnego z amerykańskim funduszem inwestycyjnym Yorkville Advisors LCC z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizującym się w inwestycjach w spółki o dużym potencjale wzrostu.
Zawarty list intencyjny dotyczy inwestycji kapitałowej w akcje spółki MNI S.A. na kwotę 7 mln euro (ok. 28 mln PLN).

więcej...

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW