Aktualności

Zawarcie przez spółkę zależną Hyperion S.A. umowy nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. oraz przyznanie dotacji unijnej dla realizacji projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.

Spółka zależna Hyperion S.A. w dniu 26 marca 2013 roku zawarła z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego umowę nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Hyperion 2.385 udziałów w spółce MSS o stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki MSS. W dniu 25 marca 2013 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego została podjęta uchwała o przyznaniu spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. dofinansowania w kwocie 64 mln zł na realizację projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa.

 

 

Prognoza dla Grupy MNI na rok 2013.

Prognoza dla Grupy MNI zakłada osiągnięcie za 2013 rok skonsolidowanych przychodów na poziomie nie mniej niż 320 mln zł i EBITDA nie mniejsza niż 70 mln zł.

Prognoza dla Grupy MNI zakłada osiągnięcie za 2013 rok skonsolidowanych przychodów z sektora telekomunikacyjnego na poziomie nie niższym niż 190 mln przy niższej rentowności na poziomie nie mniej niż 38 mln EBITDA.

 

Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MNI S.A.

Zarząd MNI S.A. zinformuje, że w związku z niskim kursem akcji MNI nieodzwierciedlającym jej rzeczywistej wartości rynkowej zamierza zaprosić akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji. Ponieważ MNI posiada obecnie łącznie 13.422.569 akcji Spółki, stanowiących 13,566% kapitału zakładowego Spółki i dających 13,562% głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 r., w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych, Spółka może nabyć nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji, to MNI planuje nabyć nie więcej niż 6.000.000 akcji własnych stanowiących 6,06% kapitału zakładowego Spółki i dających 6,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu za cenę wynoszącą 1,50 zł za jedną akcję.

 

 

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI za rok 2012.

Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI zakładają osiągnięcie za 2012 rok skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży na poziomie nie mniej niż 300 mln zł i EBITDA nie mniejsza niż 70 mln zł, gdzie EBITDA na poziomie 44 mln zł odnosi się do sektora telekomunikacyjnego, a pozostałe 26 mln zł pochodzić będą z sektora usług dodanych, nowych technologii oraz działalności medialnej.
 

Biuro podróży First Class S.A. podpisało największy kontrakt w historii rynku agentów lotniczych w Polsce

Biuro podróży First Class S.A. podpisało umowę na rezerwację, sprzedaż i dostawę blisko 40 tys. biletów lotniczych na połączenia zagraniczne i krajowe o łącznej wartości ponad 70 mln zł do końca 2014 r. Dzięki centralizacji zakupu biletów budżet państwa zaoszczędzi na prowizjach, jakie urzędy musiałyby zapłacić różnym dostawcom. Zdobycie przez First Class S.A. największego w historii polskiego rynku agentów IATA kontraktu pozwoli firmie uzyskać lepsze warunki współpracy z liniami lotniczymi, co przełoży się na wzrost dochodów.

 

 

Podjęcie działań stabilizacyjnych.

MNI S.A. podjęła decyzję o podjęciu działań stabilizacyjnych w odniesieniu do akcji MNI (Stabilizacja) i zleciła realizację tych działań spółce zależnej MNI Telecom S.A. MNI Telecom będzie nabywać akcje MNI w celu wsparcia ceny rynkowej akcji MNI przez okres 30 dni, nie później jednak niż do dnia 02 września 2012 roku w związku z występującą presją cenową podyktowaną nadmierną podażą akcji MNI. Stabilizacja uzasadniona jest aktualną sytuacją panującą na rynku kapitałowym oraz faktem, że akcje Spółki są objęte znacznym niedowartościowaniem, gdyż obecny poziom wartości akcji MNI znacznie odbiega od ich realnej wartości. Stabilizacja przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.
 

Zawarcie umowy ramowej dotyczącej nabycia akcji PC Guard S.A.

W dniu 16 maja 2012 roku MNI S.A. zawarła z Calatrava Capital S.A. ramową umowę nabycia łącznie 9.554.000 akcji PC Guard S.A

więcej

 

Giełdowa grupa MNI dzięki kolejnym akwizycjom chce rosnąć szybciej niż rynek

 

Notowana na warszawskiej giełdzie holdingowa spółka MNI S.A., działająca poprzez podmioty zależne w branży telekomunikacyjnej, medialnej i usług dodanych nadal rozwija się zdecydowanie szybciej niż rynek. W I kwartale 2012 r. jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 88,44 mln zł, o 9% więcej niż przed rokiem.

więcej
 

Grupa MNI po udanym 2011 roku

MNI S.A. rozwija się zdecydowanie szybciej niż rynek. W 2011 r. jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 357,6 mln zł, o 23,6% więcej niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 31,4 mln zł, czyli 0,32 zł na jedną akcję MNI S.A.

 więcej

 

Biuro Podróży First Class S A z grupy MNI wchodzi pośrednio na rynek NewConnect

MNI S.A. przejęła kontrolę nad firmą Mobini S.A. z rynku alternatywnego NewConnect. Za pośrednictwem Mobini S.A., znanej dotychczas z prowadzenia serwisu społecznościowego, grupa MNI zamierza realizować strategię rozwoju internetowych biur sprzedaży, w tym m.in. oferujących usługi turystyczne.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW