Aktualności

Zawarcie umowy ramowej dotyczącej nabycia akcji PC Guard S.A.

W dniu 16 maja 2012 roku MNI S.A. zawarła z Calatrava Capital S.A. ramową umowę nabycia łącznie 9.554.000 akcji PC Guard S.A

więcej

 

Giełdowa grupa MNI dzięki kolejnym akwizycjom chce rosnąć szybciej niż rynek

 

Notowana na warszawskiej giełdzie holdingowa spółka MNI S.A., działająca poprzez podmioty zależne w branży telekomunikacyjnej, medialnej i usług dodanych nadal rozwija się zdecydowanie szybciej niż rynek. W I kwartale 2012 r. jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 88,44 mln zł, o 9% więcej niż przed rokiem.

więcej
 

Grupa MNI po udanym 2011 roku

MNI S.A. rozwija się zdecydowanie szybciej niż rynek. W 2011 r. jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły 357,6 mln zł, o 23,6% więcej niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 31,4 mln zł, czyli 0,32 zł na jedną akcję MNI S.A.

 więcej

 

Biuro Podróży First Class S A z grupy MNI wchodzi pośrednio na rynek NewConnect

MNI S.A. przejęła kontrolę nad firmą Mobini S.A. z rynku alternatywnego NewConnect. Za pośrednictwem Mobini S.A., znanej dotychczas z prowadzenia serwisu społecznościowego, grupa MNI zamierza realizować strategię rozwoju internetowych biur sprzedaży, w tym m.in. oferujących usługi turystyczne.
 

Operator telekomunikacyjny DR S.A. wezwał TP S.A. do zapłaty 239,12 mln zł kar umownych

 Niezależny operator telekomunikacyjny DR S.A. z giełdowej grupy MNI wezwał Telekomunikację Polską do zapłaty 239,12 mln zł kar umownych z tytułu nieterminowego realizowania usług hurtowego dostępu do sieci (WRL) oraz stwierdzonych opóźnień realizacji zamówień na podłączenie abonentów

więcej

 

Wyniki Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2011 roku

MNI S.A. w dniu 29 lutego 2012 roku opublikowała raport za IV kwartał 2011 roku GK MNI

więcej

 

Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie komunikatu Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28 lutego 2012 roku.

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI), w związku z komunikatem Telekomunikacji Polskiej S.A. (dalej TP S.A.) z dnia 28 lutego 2012 roku pod tytułem „TP uzyskała sądowe zabezpieczenie przeciwko firmie Długie Rozmowy na ponad 40 mln zł”, przedstawia swoje stanowisko.

więcej

 

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.

MNI Telecom S.A. podpisała z Multimedia Polska S.A. aneks do Umowy sprzedaży 136.741 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę 153.000.000,00 złotych.

 

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.

 MNI Telecom, Stream Communications Network and Media oraz Almerio złożyli Multimedia nieodwołalną ofertę sprzedaży łącznie 136.741 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę równą 141.250.000,00 złotych.

 więcej

 

 

NWZ MNI SA

Zarząd MNI S.A. zwołał na dzień 28 grudnia 2011 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna > Ostatnie >>
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW