Dane spółki

MNI S.A.
00-535 Warszawa ul. Plac Trzech Krzyży 3 tel 22 483 11 00
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
nr KRS 0000003901 NIP:722-00-03-300 Regon:450085143
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 98 946 283,00 PLN
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW