O Grupie MNI

MNI SA  jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład Grupy MNI SA wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Na Giełdzie Papierów Wartościowych MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu sWIG80 oraz indeksu WIG-Telekomunikacja


Spółka MNI S.A., wraz ze spółkami zależnymi, to dynamicznie rozwijająca się grupa medialno-telekomunikacyjna, notowana na GPW w Warszawie. Na Giełdzie Papierów Wartościowych MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu sWIG80 oraz indeksu WIG-Telekomunikacja. W chwili obecnej MNI S.A. kontroluje firmy z segmentu telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych, marketingu mobilnego, Internetu oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych (GIS).

W strukturze Grupy Kapitałowej spółka MNI S.A. pełni funkcję Spółki holdingowej, która odpowiada za zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem. Działalność operacyjna jest umiejscowiona w całości w spółkach zależnych.

 

Spółki Grupy MNI dostarczają klientom m.in. zaawansowane usługi dodane dla telefonii mobilnej: SMS, MMS, WAP, multimedia, streaming audio i video, zarówno w technologii GSM jak i 3G. MNI S.A., poprzez podmioty zależne jest czołowym na polskim rynku dostawcą kontentu dla mediów, w tym portali internetowych i telewizji IP. Obecnie ten właśnie obszar aktywności MNI, uznawany za najbardziej perspektywiczny, stanowi trzon jej rozwoju biznesowego. W oparciu o potencjał technologiczny spółek należących do Grupy, MNI oferuje ponadto usługi telefonii stacjonarnej wraz z usługami dodanymi, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi telefonii komórkowej w systemie MVNO. Wśród odbiorców usług MNI SA są największe firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG.

Grupa MNI dysponuje własnymi mediami, w tym m.in. telewizją iTV dostępną na wszystkich polskich platformach cyfrowych oraz w większości sieci kablowych, kanałami TV o charakterze datingowym w Wielkiej Brytanii na platformie SKY, serwisami WWW oraz medialnymi systemami mobilnymi.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW