Strategia rozwoju

Strategia rozwoju MNI SA zakłada budowę silnej grupy skupiającej dynamicznie rozwijające się spółki z dziedziny nowoczesnych mediów, telekomunikacjioraz zaawansowanych technologii mobilnych. Strategia Grupy zakłada zarówno rozwój organiczny, jak i przejęcia najbardziej interesujących podmiotów już obecnych na rynku. Grupa MNI S.A. rozszerza również działalność na nowe dziedziny, których rozwojowy potencjał zależy m.in. od zaimplementowania najnowocześniejszych, mobilnych i multimedialnych form sprzedaży.

W telekomunikacji Grupa MNI S.A. wzbogaca obsługę abonentów sieci MNI Telecom o nowe obszary oferując im m.in. usługi finansowe, turystyczne i ubezpieczeniowe. BOKi MNI Telekom, z biur obsługi czysto telekomunikacyjnej przekształcają się ewolucyjnie w Biura Opieki Konsumenckiej oferujące szeroką gamę różnorodnych produktów usługowych. Analiza własnych statystyk i tendencji rynkowych pozwala prognozować, że już w ciągu najbliższych 3 lat przychody z działalności innej niż telekomunikacyjna sięgną 50% przychodów MNI Telecom. Po przekroczeniu masy krytycznej Grupa MNI S.A powoła do życia nową spółkę celową – MNI Financial. Nowa strategia rozwoju i sprzedaży MNI Telecom oparta jest o zasoby własne i posiadane kompetencje rynkowe Grupy MNI S.A.

W dziedzinie mediów MNI S.A. rozwija działalność w oparciu o własny kanał telewizyjny iTV docierający do ponad 5 milionów potencjalnych odbiorców. Stacja iTV jest platformą integrującą i stymulującą nowe projekty medialne realizowane w obszarze internetowym, wydawniczym, impresaryjnym oraz eventowym. Szczególną wagę Grupa MNI S.A. przykłada do rozwoju działalności na nowej, multimedialnej platformie komunikacyjnej najbardziej powszechnego zasięgu jaką jest telefonia mobilna, czyli technologicznie zaawansowane telefony komórkowe. Czołowy integrator mobilnych usług dodanych MNI Premium S.A. intensywnie rozwija działalność w obszarze mobilnej reklamy i promocji. Spółka oferuje milionom użytkowników telefonii komórkowej różnorodne usługi w tym m.in. o charakterze rozrywkowym, informacyjnym, poradnikowym. MNI Premium S.A. tworzy na rzecz swoich klientów dedykowane sieci wirtualnej telefonii komórkowej w oparciu o infrastrukturę Orange.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW