Dane teleadresowe

MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Polna 42 lok. 2
00-635 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000003901

REGON: 450085143, NIP: 7220003300

Wysokość kapitału zakładowego: 93 998 969,00 ZŁ, wysokośc kapitału docelowego: 9 010 565,95 ZŁ, Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 98 946 283,00 ZŁ

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW