Kontakt dla prasy


MNI S.A.

00-535 Warszawa ul. Plac Trzech Krzyży 3, tel. 22 4723 744 (21), fax. 022 627-09-14
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
nr KRS 0000003901 NIP:722-00-03-300 Regon:450085143
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 98 946 283,00 PLN

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW