Prospekt emisyjny

Niniejsza elektroniczna wersja prospektu emisyjnego MNI S.A. została publikowana jedynie w celach informacyjnych.

Prospekt w formie drukowanej został udostępniony do publicznej wiadomości i jest dostępny przez cały okres subskrypcji Akcji Oferowanych w: siedzibie Emitenta, w siedzibie Oferującego, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (Warszawa, ul. Książęca 4 ), w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) oraz POK przyjmujących zapisy na akcje.

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie.

W subskrypcji Akcji Oferowanych, której dotyczy niniejszy Prospekt, można uczestniczyć wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Wersja polskaProspekt emisyjny MNIWersja polska23911 Kb
Wersja angielskaProspekt emisyjny MNIWersja angielska2720 Kb
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW