Raporty bieżące rok 2009

Raporty bieżące - rok 2009
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
nabycie 100% udziałów w spółce Mobile Entertaiment Company Sp. z o.o. przez MNI Telecom S.A.Raport 62 2009nabycie 100% udziałów w spółce Mobile Entertaiment Company Sp. z o.o. przez MNI Telecom S.A.127 Kb
Informacja Zarządu EmitentaRaport 61 2009Informacja Zarządu Emitenta138 Kb
Zmiana w organach zarządzających emitentaRaport 60 2009Zmiana w organach zarządzających emitenta124 Kb
Wniesienie do sądu rejestrowego wniosku o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach.Raport 59 2009Wniesienie do sądu rejestrowego wniosku o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach.124 Kb
Zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 7 października 2009 roku.Raport 58 2009Zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 7 października 2009 roku.123 Kb
Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 57 2009Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta125 Kb
Czynności prawne podejmowane przez spółkę Neotel Communications Polska Sp. z o. o. w celu zmniejszenia poniesionej szkodyRaport 56 2009Czynności prawne podejmowane przez spółkę Neotel Communications Polska Sp. z o. o. w celu zmniejszenia poniesionej szkody127 Kb
Zawarcie aneksu do Warunkowej Umowy Wymiany Akcji oraz spełnienie się warunku zawieszającegoRaport 55 2009Zawarcie aneksu do Warunkowej Umowy Wymiany Akcji oraz spełnienie się warunku zawieszającego131 Kb
Powołanie osoby zarządzającejRaport 54 2009Powołanie osoby zarządzającej135 Kb
zawarcie warunkowej  umowy wymiany akcjiRaport 53 2009zawarcie warunkowej umowy wymiany akcji133 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 52 2009Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta123 Kb
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ EmitentaRaport 51 2009Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta128 Kb
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPWRaport 50 2009Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW125 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta MNI Telecom S.A.Raport 49 2009Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta MNI Telecom S.A.124 Kb
Rejestracja akcji emisji serii M w Krajowym Depozycie Papierów WartościowychRaport 48 2009Rejestracja akcji emisji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych126 Kb
Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy  2008 w zakresie pkt.3.4 Prognozy Finansowe.Raport 47 2009Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy 2008 w zakresie pkt.3.4 Prognozy Finansowe.100 Kb
Zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznejRaport 46 2009Zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej124 Kb
Nabycie przez MNI Telecom S.A. 100% akcji spółki Długie Rozmowy S.A.Raport 45 2009Nabycie przez MNI Telecom S.A. 100% akcji spółki Długie Rozmowy S.A.128 Kb
Nabycie przez MNI Telecom S.A. 100% udziałów Neotel Communication Polska Sp. z o.o. oraz zgoda UOKiK na nabycie przez MNI Telecom S.A. akcji spółki Długie Rozmowy S.A.Raport 44 2009Nabycie przez MNI Telecom S.A. 100% udziałów Neotel Communication Polska Sp. z o.o. oraz zgoda UOKiK na nabycie przez MNI Telecom S.A. akcji spółki Długie Rozmowy S.A.132 Kb
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki MNI S.A. przez Sąd RejestrowyRaport 43 2009Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki MNI S.A. przez Sąd Rejestrowy124 Kb
zbycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych emitentaRaport 42 2009zbycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych emitenta125 Kb
nabycie akcji MNI S.A. przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych emitentaRaport 41 2009nabycie akcji MNI S.A. przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych emitenta126 Kb
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Ł do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPWRaport 40 2009Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Ł do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW127 Kb
Porozumienie ws. wniosku o uzupełnienie porządku obrad NWZ spółki Hyperion S.A.Raport 39 2009Porozumienie ws. wniosku o uzupełnienie porządku obrad NWZ spółki Hyperion S.A.121 Kb
sprostowanie do noty 10 sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2008Raport 38 2009sprostowanie do noty 10 sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2008120 Kb
Rejestracja akcji emisji serii Ł w Krajowym Depozycie Papierów WartościowychRaport 37 2009Rejestracja akcji emisji serii Ł w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych127 Kb
Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 36 2009Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta124 Kb
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki MNI S.A. przez Sąd RejestrowyRaport 35 2009Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki MNI S.A. przez Sąd Rejestrowy121 Kb
Uzgodnienie planów połączeń pomiędzy MNI Telecom S.A. a Neotel Communication Polska Sp. z o.o. oraz MNI Premium S.A. i El2 Sp. z o.o.  Raport 34 2009Uzgodnienie planów połączeń pomiędzy MNI Telecom S.A. a Neotel Communication Polska Sp. z o.o. oraz MNI Premium S.A. i El2 Sp. z o.o. 131 Kb
Akcjonariusze pow. 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009Raport 33 2009Akcjonariusze pow. 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009120 Kb
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009 rokuRaport 32 2009Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku265 Kb
zbycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających emitentaRaport 31 2009zbycie akcji przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających emitenta124 Kb
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009Raport 30 2009Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009268 Kb
Nabycie akcji i przekroczenie progu 5% kapitału założycielskiego Hyperion S.A.Raport 29 2009Nabycie akcji i przekroczenie progu 5% kapitału założycielskiego Hyperion S.A.120 Kb
Umowa o zarządzanie Mobile Enteraiment Company Raport 28 2009Umowa o zarządzanie Mobile Enteraiment Company 125 Kb
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009  - porządek obradRaport 27 2009Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 25 czerwca 2009 - porządek obrad133 Kb
nabycie akcji MNI S.A. przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych emitentaRaport 26 2009nabycie akcji MNI S.A. przez osobę wchodzącą w skład organów nadzorczych emitenta125 Kb
rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej MNI S.A.Raport 25 2009rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej MNI S.A.123 Kb
powołanie osoby nadzorującejRaport 24 2009powołanie osoby nadzorującej136 Kb
akcjonariusze pow. 5 % na NWZ NMI S,A, w dniu 11 maja 2009Raport 23 2009akcjonariusze pow. 5 % na NWZ NMI S,A, w dniu 11 maja 2009120 Kb
uchwały podjęte przez NWZ MNI S.A. w dniu 11 maja 2009Raport 22 2009uchwały podjęte przez NWZ MNI S.A. w dniu 11 maja 2009210 Kb
zawarcie umowy ramowej z Superkonstelacja Ltd. i PPWKRaport 21 2009zawarcie umowy ramowej z Superkonstelacja Ltd. i PPWK122 Kb
ujawnienie stanu posiadania akcji spółki MNI S.A.Raport 20 2009ujawnienie stanu posiadania akcji spółki MNI S.A.123 Kb
projekty uchwał NWZ MNI S.A. w dniu 11 maja 2009Raport 19 2009projekty uchwał NWZ MNI S.A. w dniu 11 maja 2009217 Kb
Zawarcie umów pomiędzy MNI Telecom S.A. a NASKRaport 18 2009Zawarcie umów pomiędzy MNI Telecom S.A. a NASK120 Kb
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2009 - porządek obradRaport 17 2009Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2009 - porządek obrad136 Kb
nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 16 2009nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta124 Kb
zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 rokuRaport 15 2009zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku91 Kb
Podpisanie porozumień z Superkonstelacja Ltd. i PPWK S.A.Raport 14 2009Podpisanie porozumień z Superkonstelacja Ltd. i PPWK S.A.119 Kb
nabycia akcji spółki MNi S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 13 2009nabycia akcji spółki MNi S.A. przez spółkę zależną emitenta124 Kb
nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółke zależna emitentaRaport 12 2009nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółke zależna emitenta123 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 11 2009Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta46 Kb
Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2008Raport 10 2009Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 200887 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 09 2009Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta124 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 08 2009Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta48 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 07 2009Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta45 Kb
Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez MNI w 2008r.Wykaz raportówWykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez MNI w 2008r.131 Kb
Wykaz raportów opublikowanych w roku 2008Raport 06 2009Wykaz raportów opublikowanych w roku 200831 Kb
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2009Raport 05 2009Terminy publikacji raportów okresowych w roku 200933 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 04 2009Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta48 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 03 2009Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta48 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 02 2009Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta48 Kb
Nabycie akcji spółki First Class Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawieRaport 01 2009Nabycie akcji spółki First Class Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie29 Kb
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW