Raporty bieżące rok 2010

Raporty bieżące - rok 2010
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Podpisanie listu intencyjnego z Yorkville Advisors LCC – inwestycja w MNI  S.A. w kwocie 7 mln EuroRaport 62 - 2010Podpisanie listu intencyjnego z Yorkville Advisors LCC – inwestycja w MNI S.A. w kwocie 7 mln Euro90 Kb
 Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 61 - 2010 Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta95 Kb
Umowa MNI Mobile S.A, spółki zależnej MNI S.A. z Toya Sp. z o.o.Raport 60 - 2010Umowa MNI Mobile S.A, spółki zależnej MNI S.A. z Toya Sp. z o.o.95 Kb
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Raport 59 - 2010Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.95 Kb
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 5 stycznia 2011.Raport 58 - 2010Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 5 stycznia 2011.108 Kb
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 5 stycznia 2011 – porządek obrad.Raport 57 - 2010Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 5 stycznia 2011 – porządek obrad.106 Kb
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu MNI S.A. p Andrzeja PiechockiegoRaport 56 - 2010Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu MNI S.A. p Andrzeja Piechockiego102 Kb
Rezygnacja Prezesa Zarządu Funduszu MNI S.A. p. Jerzego JóźkowiakaRaport 55 - 2010Rezygnacja Prezesa Zarządu Funduszu MNI S.A. p. Jerzego Jóźkowiaka104 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 54 - 2010Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta95 Kb
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznychRaport 53 - 2010Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych103 Kb
Informacja dotycząca poziomu zaangażowania kapitałowego funduszu ING TFI SA.Raport 52 - 2010Informacja dotycząca poziomu zaangażowania kapitałowego funduszu ING TFI SA.101 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 51 2010Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta95 Kb
Wybrane dane finansowe Grupy MNI S.A. dotyczące działalności Grupy w III kwartale 2010 r. oraz narastająco za trzy kwartały 2010 r.Raport 50 - 2010Wybrane dane finansowe Grupy MNI S.A. dotyczące działalności Grupy w III kwartale 2010 r. oraz narastająco za trzy kwartały 2010 r.94 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 49 - 2010Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta95 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 48 - 2010Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta95 Kb
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej Raport 47 - 2010Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej 104 Kb
Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej Raport 46 - 201Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 127 Kb
Wyjaśnienie pozycji Pozostałe Przychody OperacyjneRaport 45 - 2010Wyjaśnienie pozycji Pozostałe Przychody Operacyjne94 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 44 - 2010Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta95 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 43 - 2010Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta95 Kb
Powołanie osoby zarządzającejRaport 42 - 2010Powołanie osoby zarządzającej102 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 41 - 2010Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta93 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 40 - 2010Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta93 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 39 - 2010Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta93 Kb
Akcjonariusze posiadający ponad 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 sierpnia 2010 rokuRaport 38 - 2010Akcjonariusze posiadający ponad 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 sierpnia 2010 roku88 Kb
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SpółkiRaport 37 - 2010Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki97 Kb
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. w dniu 18 sierpnia 2010 roku.Raport 36 - 2010Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. w dniu 18 sierpnia 2010 roku.99 Kb
nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 35 - 2010nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta93 Kb
nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 34 - 2010nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta93 Kb
nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 33 - 2010nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta93 Kb
Porozumienie w kwestii rozliczenia kolejnej transzy akcji MIT tytułem Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 rokuRaport 32 - 2010Porozumienie w kwestii rozliczenia kolejnej transzy akcji MIT tytułem Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku91 Kb
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 18 sierpnia 2010Raport 31 - 2010Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 18 sierpnia 201096 Kb
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 18 sierpnia 2010 - porządek obradRaport 30 - 2010Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 18 sierpnia 2010 - porządek obrad100 Kb
informacja osoby zobowiązanejRaport 29 - 2010informacja osoby zobowiązanej93 Kb
nabycie akcji spółki przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających emitentaRaport 28 - 2010nabycie akcji spółki przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających emitenta94 Kb
nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 27 - 2010nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta93 Kb
Informacja o objęciu przez MNI S.A. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym MNI Telecom S.A. oraz rozliczenia przez nią pozostałej do zapłaty części ceny za nabyte udziały w spółce Neotel Communications Polska Sp. z o.o. oraz akcje spółki Długie Rozmowy Raport 26 - 2010Informacja o objęciu przez MNI S.A. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym MNI Telecom S.A. oraz rozliczenia przez nią pozostałej do zapłaty części ceny za nabyte udziały w spółce Neotel Communications Polska Sp. z o.o. oraz akcje spółki Długie Rozmowy 93 Kb
Informacja przekazana akcjonariuszowi poza Walnym ZgromadzeniemRaport 25 - 2010Informacja przekazana akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem97 Kb
nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 24 - 2010nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta92 Kb
Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej Raport 23 - 2010Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 95 Kb
nabycie akcji MNI S.A. przez spółke zależną emitenta Raport 22 - 2010nabycie akcji MNI S.A. przez spółke zależną emitenta 92 Kb
Akcjonariusze posiadający ponad 5proc.  liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2010 rokuRaport 21 - 2010Akcjonariusze posiadający ponad 5proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2010 roku89 Kb
uchwały podjęte przez ZWZ MNI S.A.  w dniu 24 czerwca 2010RAport 20 - 2010uchwały podjęte przez ZWZ MNI S.A. w dniu 24 czerwca 201097 Kb
nabycie akcji MNi S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 19 - 2010nabycie akcji MNi S.A. przez spółkę zależną emitenta93 Kb
nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależnąRaport 18 - 2010nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną93 Kb
nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną EmitentaRaport 17 - 2010nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną Emitenta93 Kb
Projekty uchwał ZWZ MNI S.A. w dniu 24 czerwca 2010Raport 16 - 2010Projekty uchwał ZWZ MNI S.A. w dniu 24 czerwca 2010136 Kb
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 24 czerwca 2010 - porządek obradRaport 15 - 2010Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 24 czerwca 2010 - porządek obrad102 Kb
nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółke zależnąRaport 14 - 2010nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółke zależną93 Kb
nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną EmitentaRaport 13 - 2010nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną Emitenta93 Kb
Zawiadomienie w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie publicznejRaport 12 - 2010Zawiadomienie w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ustawy o ofercie publicznej102 Kb
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2010Raport 11 - 2010Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 201090 Kb
oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnieni a funkcji członka Zarządu MNI S.A.Raport 10 - 2010oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnieni a funkcji członka Zarządu MNI S.A.94 Kb
Przekroczenie progu 5 procent ogólnej liczby głosów na WZ EmitentaRaport 09 - 2010Przekroczenie progu 5 procent ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta95 Kb
zawiadomienie w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i art, 69 ustawy o ofercie ...Raport 08 - 2010zawiadomienie w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i art, 69 ustawy o ofercie ...94 Kb
Zawiadomienie w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiRaport 07 - 2010Zawiadomienie w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi88 Kb
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ EmitentaRaport 06 - 2010Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta97 Kb
Sukces wezwania na zamianę akcji Hyperion S.A.Raport 05 - 2010Sukces wezwania na zamianę akcji Hyperion S.A.95 Kb
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009Raport 04 - 2010Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009260 Kb
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2010Raport 03 - 2010Terminy publikacji raportów okresowych w roku 201094 Kb
Komunikat Zarządu MNI S.A. ws. wstępnych wyników za rok 2009Raport 02 - 2010Komunikat Zarządu MNI S.A. ws. wstępnych wyników za rok 200990 Kb
Powołanie osoby zarządzającejRaport 01 - 2010Powołanie osoby zarządzającej106 Kb
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW