Raporty bieżące rok 2011

Raporty bieżące - rok 2011
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 109-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 108-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce STREAM INVESTMENT Sp. z o.o.Raport 107-2011Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce STREAM INVESTMENT Sp. z o.o.164 Kb
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MNI S.A.Raport 106-2011Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MNI S.A.193 Kb
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2011 roku.Raport 105-2011Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2011 roku.168 Kb
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 grudnia 2011 roku.Raport 104-2011Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 grudnia 2011 roku.193 Kb
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.Raport 103-2011Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.161 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 102-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 101-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Zawarcie umowy objęcia akcji. Raport 100-2011Zawarcie umowy objęcia akcji. 165 Kb
Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MIT Mobile Internet Technology S.A. Raport 99-2011Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MIT Mobile Internet Technology S.A. 170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 98-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 97-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.Raport 96-2011Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.46 Kb
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.Raport 95-2011Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.46 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 94-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.48 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 93-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.352 Kb
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.Raport 92-2011Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.637 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 91-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.350 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 90-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.349 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 89-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.350 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 88-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.355 Kb
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.Raport 87-2011Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.1086 Kb
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2011 roku – porządek, materiałyRaport 86-2011Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 grudnia 2011 roku – porządek, materiały420 Kb
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MNI S.A. w dniu 28 grudnia 2011 rokuzałącznik do rb nr 86/2011Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MNI S.A. w dniu 28 grudnia 2011 roku297 Kb
Oświadczenie Rady Nadzorczej MNI S.A.Raport 85-2011Oświadczenie Rady Nadzorczej MNI S.A.183 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 84-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.353 Kb
Wybór biegłego rewidenta.Raport 83-2011Wybór biegłego rewidenta.304 Kb
Oświadczenie Rady Nadzorczej MNI S.A.Raport 82-2011Oświadczenie Rady Nadzorczej MNI S.A.221 Kb
Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko Długie Rozmowy S.A.Raport 81-2011Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko Długie Rozmowy S.A.579 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 80-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.391 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 79-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.391 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 78-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.352 Kb
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.Raport 77-2011Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.346 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 76-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.352 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 75-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.351 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 74-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.352 Kb
Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki. Raport 73-2011Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki. 315 Kb
Tekst jednolity Statutu Spółki MNI S.A.załącznik do rb nr 73/2011Tekst jednolity Statutu Spółki MNI S.A.2628 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 72-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.355 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 71-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.353 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 70-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.352 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 69-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.352 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 68-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.353 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 67 - 2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.352 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 66-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.354 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 65-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych.352 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.  Raport 64-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych. 353 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.  Raport 63-2011Realizacja Programu skupu akcji własnych. 354 Kb
Rozpoczęcie realizacji Programu nabywania akcji własnych oraz informacja nt. warunków Programu nabywania akcji własnych. Raport 62-2011Rozpoczęcie realizacji Programu nabywania akcji własnych oraz informacja nt. warunków Programu nabywania akcji własnych. 827 Kb
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 września 2011 roku.Raport 61 - 2011Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 września 2011 roku.364 Kb
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 września 2011 rokuRaport 60 - 2011Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 września 2011 roku1263 Kb
Rejestracja przez Sąd połączenia podmiotów zależnych od MNI S.A. Raport 59 - 2011Rejestracja przez Sąd połączenia podmiotów zależnych od MNI S.A. 535 Kb
Rozpoczęcie procesu połączenia podmiotów zależnych od EmitentaRaport 58- 2011Rozpoczęcie procesu połączenia podmiotów zależnych od Emitenta263 Kb
Informacja osoby zobowiązanejRaport 57- 2011Informacja osoby zobowiązanej338 Kb
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI SA w dniu 7 września 2011Raport 56 - 2011Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI SA w dniu 7 września 2011219 Kb
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI SA w dniu 7 września 2011 - porządek obradRaport 55 - 2011Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI SA w dniu 7 września 2011 - porządek obrad203 Kb
Komunikat Zarządu MNI S.A. ws. wstępnych wyników za I półrocze 2011 Raport 54 - 2011Komunikat Zarządu MNI S.A. ws. wstępnych wyników za I półrocze 2011 575 Kb
Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej Raport 53- 2011Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej 391 Kb
Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiRaport 52- 2011Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi350 Kb
Polityka dywidendowa SpółkiRaport 51- 2011Polityka dywidendowa Spółki344 Kb
Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiRaport 50 - 2011Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi546 Kb
Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Raport 49 - 2011Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 393 Kb
Zawiadomienie  w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiRaport 48 - 2011Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi394 Kb
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 rokuRaport 47 - 2011Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 roku307 Kb
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.Raport 46 - 2011Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.441 Kb
Wniosek akcjonariusza o zmianę projektu uchwały na najbliższe walne zgromadzeniaRaport 45 - 2011Wniosek akcjonariusza o zmianę projektu uchwały na najbliższe walne zgromadzenia381 Kb
Zawiadomienie  w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznejRaport 44 - 2011Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej593 Kb
Rozpoczęcie procesu połączenia podmiotów zależnych od EmitentaRaport 43 - 2011Rozpoczęcie procesu połączenia podmiotów zależnych od Emitenta349 Kb
Projekty uchwał ZWZ MNI w dniu 30 czerwca 2011Raport 42 - 2011Projekty uchwał ZWZ MNI w dniu 30 czerwca 2011565 Kb
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2011 – porządek obradRaport 41 - 2011Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2011 – porządek obrad488 Kb
Wzajemne rozliczenia pomiędzy DR S.A i TP S.A.Raport 40 - 2011Wzajemne rozliczenia pomiędzy DR S.A i TP S.A.345 Kb
Informacja Zarządu MNI S.A. dot. postępowań administracyjnychRaport 39 - 2011Informacja Zarządu MNI S.A. dot. postępowań administracyjnych347 Kb
Informacja Zarządu MNI S.A. w związku z artykułem w Pulsie Biznesu z dnia 20 maja br.Raport 38 - 2011Informacja Zarządu MNI S.A. w związku z artykułem w Pulsie Biznesu z dnia 20 maja br.349 Kb
Deklaracja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendyRaport 37 - 2011Deklaracja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy106 Kb
Prognoza dla segmentu telekomunikacyjnego Grupy MNI na lata 2011-2013Raport 36 - 2011Prognoza dla segmentu telekomunikacyjnego Grupy MNI na lata 2011-2013207 Kb
Zawarcie znaczących umów w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta.Raport 35 - 2011Zawarcie znaczących umów w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta.431 Kb
Korekta raportu bieżącego nr 35 z dnia 15 kwietnia 2011Raport 35 - 2011/KKorekta raportu bieżącego nr 35 z dnia 15 kwietnia 2011263 Kb
Informacja dla Akcjonariuszy MNI S.A.Raport 34 - 2011Informacja dla Akcjonariuszy MNI S.A.368 Kb
Informacja Zarządu MNI S.A. w związku z komunikatem prasowym Grupy TP S.A.Raport 33 - 2011Informacja Zarządu MNI S.A. w związku z komunikatem prasowym Grupy TP S.A.192 Kb
Zakup akcji własnych MNI SA.Raport 32 - 2011Zakup akcji własnych MNI SA.376 Kb
Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  Raport 31 - 2011Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 347 Kb
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27 - zawarcie umowy sprzedaży udziałów w podmiocie zależnym od EmitentaRaport 30 - 2011Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27 - zawarcie umowy sprzedaży udziałów w podmiocie zależnym od Emitenta355 Kb
Zawarcie umowy sprzedaży akcji podmiotu zależnego EmitentaRaport 29 - 2011Zawarcie umowy sprzedaży akcji podmiotu zależnego Emitenta271 Kb
Odstąpienie od negocjacji z Grupą Kapitałową Mediatel S.A. Raport 28 - 2011Odstąpienie od negocjacji z Grupą Kapitałową Mediatel S.A. 428 Kb
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w podmiocie zależnym od EmitentaRaport 27 - 2011Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w podmiocie zależnym od Emitenta357 Kb
Zbycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartościRaport 26 - 2011Zbycie przez Emitenta aktywów o znacznej wartości486 Kb
Odstąpienie od negocjacji z Yorkville Advisors LCCRaport 25 - 2011Odstąpienie od negocjacji z Yorkville Advisors LCC341 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 24 - 2011Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta344 Kb
Sprzedaż akcji spółki zależnejRaport 23 - 2011Sprzedaż akcji spółki zależnej343 Kb
Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy SpółkiRaport 22 - 2011Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy Spółki346 Kb
Zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółkach zależnych od Hyperion SARaport 21 - 2011Zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółkach zależnych od Hyperion SA288 Kb
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej MNI SARaport 20 - 2011Rezygnacja członka Rady Nadzorczej MNI SA274 Kb
Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitentaRaport 19 - 2011Nabycie akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną emitenta165 Kb
 Korekta raportu nr 14 z dnia 26 stycznia 2011 r.Raport 18 - 2011 Korekta raportu nr 14 z dnia 26 stycznia 2011 r.254 Kb
Polityka dywidendy MNI SA na lata 2010-2013Raport 17 - 2011Polityka dywidendy MNI SA na lata 2010-2013273 Kb
Wyniki wezwania do sprzedaży akcji MITRaport 16 - 2011Wyniki wezwania do sprzedaży akcji MIT347 Kb
Wybór Biegłego Rewidenta MNI S.A.Raport 15 - 2011Wybór Biegłego Rewidenta MNI S.A.270 Kb
MNI  terminy publikacji raportów finansowych w 2011 r.Raport 14 - 2011MNI terminy publikacji raportów finansowych w 2011 r.274 Kb
Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną i nabycie aktywów znacznej wartości przez EmitentaRaport 13 - 2011Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną i nabycie aktywów znacznej wartości przez Emitenta347 Kb
Nabycie akcji własnych od jednostki zależnej przez EmitentaRaport 12 - 2011Nabycie akcji własnych od jednostki zależnej przez Emitenta274 Kb
 Wybrane wyniki 2010 MNIRaport 11 - 2011 Wybrane wyniki 2010 MNI343 Kb
Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną i nabycie aktywów znacznej wartości przez EmitentaRaport 10 - 2011Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną i nabycie aktywów znacznej wartości przez Emitenta268 Kb
Podpisanie listu intencyjnego z Grupą Kapitałową Mediatel S.A. w zakresie konsolidacji lub sprzedaży wybranych aktywów telekomunikacyjnych.Raport 9 - 2011Podpisanie listu intencyjnego z Grupą Kapitałową Mediatel S.A. w zakresie konsolidacji lub sprzedaży wybranych aktywów telekomunikacyjnych.188 Kb
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości funduszu MNI S.A.  w roku 2010Raport 8 - 2011Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości funduszu MNI S.A. w roku 2010110 Kb
Powołanie Prezesa Zarządu funduszu MNI S.A.Raport 7 - 2011Powołanie Prezesa Zarządu funduszu MNI S.A.73 Kb
Pełny skład Rady Nadzorczej funduszu MNI S.A.Raport 6 - 2011Pełny skład Rady Nadzorczej funduszu MNI S.A.71 Kb
Sylwetki nowych członków Rady Nadzorczej funduszu MNI S.A.Raport 5 - 2011Sylwetki nowych członków Rady Nadzorczej funduszu MNI S.A.79 Kb
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI SA w dniu 5 stycznia 2011Raport 4 - 2011Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI SA w dniu 5 stycznia 201163 Kb
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI SA w dniu 5 stycznia 2011 rokuRaport 3 - 2011Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI SA w dniu 5 stycznia 2011 roku91 Kb
Kandydatury członków do RN funduszu MNI SARaport 2 - 2011Kandydatury członków do RN funduszu MNI SA211 Kb
Wezwanie do sprzedaży akcji spółki MIT S.A. ogłoszone przez fundusz MNI SA - komunikatRaport 1 - 2011Wezwanie do sprzedaży akcji spółki MIT S.A. ogłoszone przez fundusz MNI SA - komunikat216 Kb
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW