Raporty bieżące rok 2012

Raporty bieżące - rok 2012
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Zawarcie Umowy Zmieniającej Umowę Kredytów Inwestycyjnych oraz Kredytu w Rachunku Bieżącym.Raport 176-2012Zawarcie Umowy Zmieniającej Umowę Kredytów Inwestycyjnych oraz Kredytu w Rachunku Bieżącym.158 Kb
Zawarcie umowy objęcia akcji. Raport 175-2012Zawarcie umowy objęcia akcji. 157 Kb
Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MIT Mobile Internet Technology S.A. Raport 174-2012Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MIT Mobile Internet Technology S.A. 158 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 173-2012Nabycie akcji własnych.157 Kb
 Informacja Zarządu MNI w przedmiocie zobowiązania MIT Mobile Internet Technology S.A. do MNI S.A.Raport 172-2012 Informacja Zarządu MNI w przedmiocie zobowiązania MIT Mobile Internet Technology S.A. do MNI S.A.157 Kb
Wybór biegłego rewidenta.Raport 171-2012Wybór biegłego rewidenta.157 Kb
Wniesienie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.Raport 170-2012Wniesienie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.158 Kb
Spór z Telekomunikacją Polską S.A.Raport 169-2012Spór z Telekomunikacją Polską S.A.162 Kb
Informacja znaczącego akcjonariusza.Raport 168-2012Informacja znaczącego akcjonariusza.158 Kb
Rozprawa w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.Raport 167-2012Rozprawa w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.159 Kb
Informacja znaczącego akcjonariusza.Raport 166-2012Informacja znaczącego akcjonariusza.156 Kb
Wniesienie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. odpowiedzi na pozew Telekomunikacji Polskiej S.A.Raport 165-2012Wniesienie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. odpowiedzi na pozew Telekomunikacji Polskiej S.A.157 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 164-2012Nabycie akcji własnych.157 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 163-2012Nabycie akcji własnych.157 Kb
Wniesienie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.Raport 162-2012Wniesienie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.159 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 161-2012Nabycie akcji własnych.157 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 160-2012Nabycie akcji własnych.157 Kb
Próba uzyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.Raport 159-2012Próba uzyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.156 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 158-2012Nabycie akcji własnych.157 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 157-2012Nabycie akcji własnych.157 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 156-2012Nabycie akcji własnych.157 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 155-2012Nabycie akcji własnych.157 Kb
Dodatkowe wyjaśnienie Zarządu MNI S.A. do raportu bieżącego nr 153/2012. Raport 154-2012Dodatkowe wyjaśnienie Zarządu MNI S.A. do raportu bieżącego nr 153/2012. 156 Kb
Ciąg dalszy sporu z Telekomunikacją Polską S.A.Raport 153-2012Ciąg dalszy sporu z Telekomunikacją Polską S.A.160 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 152-2012Nabycie akcji własnych.157 Kb
Oddalenie przez Sąd II instancji zażalenia Telekomunikacji Polskiej S.A. przy uczestnictwie Długie Rozmowy S.A.Raport 151-2012Oddalenie przez Sąd II instancji zażalenia Telekomunikacji Polskiej S.A. przy uczestnictwie Długie Rozmowy S.A.158 Kb
Umorzenie postępowania w sprawie o zapłatę z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A. Raport 150-2012Umorzenie postępowania w sprawie o zapłatę z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A. 157 Kb
Zakończenia działań stabilizacyjnych.Raport 149-2012Zakończenia działań stabilizacyjnych.160 Kb
Informacja znaczącego akcjonariusza.Raport 148-2012Informacja znaczącego akcjonariusza.159 Kb
Korekta prognoz dla segmentu telekomunikacyjnego Grupy MNI.Raport 147-2012Korekta prognoz dla segmentu telekomunikacyjnego Grupy MNI.161 Kb
Realizacja działań stabilizacyjnych.Raport 146-2012Realizacja działań stabilizacyjnych.159 Kb
Zawarcie umowy sprzedaży akcji przez spółkę zależną MNI Telecom S.ARaport 145-2012Zawarcie umowy sprzedaży akcji przez spółkę zależną MNI Telecom S.A158 Kb
Cofnięcie przez Telekomunikację Polską S.A. powództwa wobec MNI Telecom S.A.Raport 144-2012Cofnięcie przez Telekomunikację Polską S.A. powództwa wobec MNI Telecom S.A.156 Kb
Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie zmian dokonanych przez Multimedia Polska S.A. w sprawozdaniu finansowym Stream Communications Sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku.Raport 143-2012Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie zmian dokonanych przez Multimedia Polska S.A. w sprawozdaniu finansowym Stream Communications Sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku.161 Kb
Realizacja działań stabilizacyjnych.Raport 142-2012Realizacja działań stabilizacyjnych.159 Kb
Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie artykułu prasowego opublikowanego w dzienniku „Parkiet” o tytule „Imagis chce nadal konsolidować sektor GIS”.Raport 141-2012Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie artykułu prasowego opublikowanego w dzienniku „Parkiet” o tytule „Imagis chce nadal konsolidować sektor GIS”.156 Kb
Realizacja działań stabilizacyjnych.Raport 140-2012Realizacja działań stabilizacyjnych.159 Kb
Podjęcie działań stabilizacyjnych.Raport 139-2012Podjęcie działań stabilizacyjnych.158 Kb
Spełnienie się warunku zawieszającego Porozumienia dotyczącego nabycia akcji PC Guard S.A.Raport 138-2012Spełnienie się warunku zawieszającego Porozumienia dotyczącego nabycia akcji PC Guard S.A.156 Kb
Zawarcie porozumienia dotyczącego nabycia akcji PC Guard S.A.Raport 137-2012Zawarcie porozumienia dotyczącego nabycia akcji PC Guard S.A.158 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 136-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 135-2012Nabycie akcji własnych.173 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 134-2012Nabycie akcji własnych.173 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 133-2012Nabycie akcji własnych.173 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 132-2012Nabycie akcji własnych.173 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 131-2012Nabycie akcji własnych.174 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 130-2012Nabycie akcji własnych.172 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 129-2012Nabycie akcji własnych.167 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 128-2012Nabycie akcji własnych.167 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 127-2012Nabycie akcji własnych.167 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 126-2012Nabycie akcji własnych.167 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 125-2012Nabycie akcji własnych.167 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 124-2012Nabycie akcji własnych.173 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 123-2012Nabycie akcji własnych.172 Kb
Informacja znaczącego akcjonariusza.Raport 122-2012Informacja znaczącego akcjonariusza.162 Kb
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 roku.Raport 121-2012Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 roku.167 Kb
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2012 roku.Raport 120-2012Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2012 roku.292 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 119-2012Nabycie akcji własnych.167 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 118-2012Nabycie akcji własnych.175 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 117-2012Nabycie akcji własnych.169 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 116-2012Nabycie akcji własnych.169 Kb
Powołanie Prokurenta MNI S.A.Raport 115-2012Powołanie Prokurenta MNI S.A.184 Kb
Zawarcie umowy przeniesienia akcji w celu zwolnienia z długu.Raport 114-2012Zawarcie umowy przeniesienia akcji w celu zwolnienia z długu.168 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 113-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.175 Kb
Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie wywiadu opublikowanego na stronie internetowej dziennika „Parkiet” o tytule „Pytania do Jana Rynkiewicza, prezesa kanadyjskiego Stream CN&M”.Raport 112-2012Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie wywiadu opublikowanego na stronie internetowej dziennika „Parkiet” o tytule „Pytania do Jana Rynkiewicza, prezesa kanadyjskiego Stream CN&M”.204 Kb
Informacja znaczącego akcjonariusza.Raport 111-2012Informacja znaczącego akcjonariusza.162 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 110-2012Nabycie akcji własnych.168 Kb
Nabycie akcji własnych Raport 109-2012Nabycie akcji własnych 47 Kb
Nabycie akcji MNI SA przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających EmitentaRaport 108-2012Nabycie akcji MNI SA przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Emitenta46 Kb
Nabycie akcji własnychRaport 107-2012Nabycie akcji własnych47 Kb
Nabycie akcji własnychRaport 106-2012Nabycie akcji własnych47 Kb
Nabycie akcji własnychRaport 105-2012Nabycie akcji własnych52 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 104-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 103-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 102-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.  Raport 101-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych. 175 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 100-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.171 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 99-2012Nabycie akcji własnych.167 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 98-2012Nabycie akcji własnych.167 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 97-2012Nabycie akcji własnych.172 Kb
Nabywanie akcji własnych MNI S.A.Raport 96-2012Nabywanie akcji własnych MNI S.A.162 Kb
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2012 roku – porządek, materiały.Raport 95-2012Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2012 roku – porządek, materiały.178 Kb
Nabycie akcji własnych.  Raport 94-2012Nabycie akcji własnych. 164 Kb
Nabycie akcji własnych.Raport 93-2012Nabycie akcji własnych.164 Kb
Spełnienie się warunków zawieszających znaczącej umowy.Raport 92-2012Spełnienie się warunków zawieszających znaczącej umowy.165 Kb
Zawarcie umowy ramowej dotyczącej nabycia akcji PC Guard S.A.Raport 91-2012Zawarcie umowy ramowej dotyczącej nabycia akcji PC Guard S.A.167 Kb
Spłata zadłużenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 74 mln zł przez MNI Telecom S.A.Raport 90-2012Spłata zadłużenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 74 mln zł przez MNI Telecom S.A.165 Kb
Wybór biegłego rewidenta.Raport 89-2012Wybór biegłego rewidenta.166 Kb
Odpowiedź na pozew wniesiony przez Telekomunikację Polską S.A.Raport 88-2012Odpowiedź na pozew wniesiony przez Telekomunikację Polską S.A.173 Kb
Pozew z powództwa Długie Rozmowy S.A. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A.Raport 87-2012Pozew z powództwa Długie Rozmowy S.A. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A.168 Kb
Zawarcie Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej Umowę Kredytów Inwestycyjnych oraz Kredytu w Rachunku Bieżącym.Raport 86-2012Zawarcie Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej Umowę Kredytów Inwestycyjnych oraz Kredytu w Rachunku Bieżącym.174 Kb
Pozew z powództwa Długie Rozmowy S.A. i MNI Telecom S.A. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A.Raport 85-2012Pozew z powództwa Długie Rozmowy S.A. i MNI Telecom S.A. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A.176 Kb
Pozew o zapłatę z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.Raport 84-2012Pozew o zapłatę z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.180 Kb
Wybór biegłego rewidenta – korekta formy prawnej.Raport 83-2011/kWybór biegłego rewidenta – korekta formy prawnej.162 Kb
Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. przy uczestnictwie Długie Rozmowy S.A.Raport 83-2012Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. przy uczestnictwie Długie Rozmowy S.A.171 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 82-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Nabycie akcji Mobini S.A.Raport 81-2012Nabycie akcji Mobini S.A.171 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 80-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Wyrażenie przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji.Raport 79-2012Wyrażenie przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji.172 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 78-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Nabycie akcji Mobini S.A.Raport 77-2012Nabycie akcji Mobini S.A.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 76-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 75-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 74-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 73-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 71-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 70-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 69-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 68-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie komunikatu Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 marca 2012 roku. Raport 67-2012Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie komunikatu Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 marca 2012 roku. 196 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 66-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Wezwanie Telekomunikacji Polskiej S.A. do zapłaty.Raport 65-2012Wezwanie Telekomunikacji Polskiej S.A. do zapłaty.165 Kb
Odpis z protokołu z posiedzenia sądowego w sprawie Długie Rozmowy S.A. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A.Raport 64-2012Odpis z protokołu z posiedzenia sądowego w sprawie Długie Rozmowy S.A. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A.166 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 63-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 62-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 61-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 60-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Informacja MNI S.A. w przedmiocie pytań wystosowanych przez dziennikarza Pulsu Biznesu.Raport 59-2012Informacja MNI S.A. w przedmiocie pytań wystosowanych przez dziennikarza Pulsu Biznesu.171 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 58-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 57-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 56-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 55-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 54-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 53-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Zmiany w składzie Zarządu Spółki.Raport 52-2012Zmiany w składzie Zarządu Spółki.166 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 51-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.175 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 50-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 49-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 48-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.171 Kb
Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie komunikatu Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28 lutego 2012 roku.Raport 47-2012Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie komunikatu Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28 lutego 2012 roku.183 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 46-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 45-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 44-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 43-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 42-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 41-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 40-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 39-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 38-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.171 Kb
Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.Raport 37-2012Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.171 Kb
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.Raport 36-2012Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.172 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 35-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.172 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 34-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.170 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 33-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 32-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 31-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.  Raport 30-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych. 169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 29-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 28-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 27-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 26-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Zamiar przekraczania progu 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami MNI w ramach realizacja Programu skupu akcji własnych.  Raport 25-2012Zamiar przekraczania progu 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami MNI w ramach realizacja Programu skupu akcji własnych. 165 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 24-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 23-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 22-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Zamiar przekroczenie progu 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami MNI w ramach realizacja Programu skupu akcji własnych.  Raport 21-2012Zamiar przekroczenie progu 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami MNI w ramach realizacja Programu skupu akcji własnych. 164 Kb
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.Raport 20-2012Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A.173 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 19-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 18-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 17-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 16-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.Raport 15-2012Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.169 Kb
Sprostowanie do raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 2012-01-16Raport 14-2012Sprostowanie do raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 2012-01-16164 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 13-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 12-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 11-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie pytań wystosowanych przez redaktora Rzeczpospolitej do Prezesa Zarządu Spółki.Raport 10-2012Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie pytań wystosowanych przez redaktora Rzeczpospolitej do Prezesa Zarządu Spółki.237 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 9-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 8-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.Raport 7-2012Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.161 Kb
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.załącznik do Raportu nr 7-2012Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.225 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 6-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.172 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 5-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w MIT Mobile Internet Technology S.A.Raport 4-2012Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w MIT Mobile Internet Technology S.A.176 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 3-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 2-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Realizacja Programu skupu akcji własnych.Raport 1-2012Realizacja Programu skupu akcji własnych.169 Kb
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW