Raporty bieżące rok 2013

Raporty bieżące - rok 2013
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Komisja nadzoru finansowegoRaport 47-2013Komisja nadzoru finansowego463 Kb
Tekst Jednolity Statutu Spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawieZałącznik do raportu 47-2013Tekst Jednolity Statutu Spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie2743 Kb
Komisja nadzoru finansowegoRaport 46/2013Komisja nadzoru finansowego212 Kb
Powołanie osoby nadzorującejRaport 45-2013Powołanie osoby nadzorującej49 Kb
Akcjonariusze posiadajacy ponad 5 procent głosów na NWZ w dniu 13 listopada 2013 rokuRaport 44-2013Akcjonariusze posiadajacy ponad 5 procent głosów na NWZ w dniu 13 listopada 2013 roku45 Kb
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI SA w dniu 13 listopada 2013Raport 43-2013Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI SA w dniu 13 listopada 201356 Kb
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 rokuRaport 42-2013Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku44 Kb
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI SA na dzień 13 listopada 2013 rokuRaport 41-2013Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI SA na dzień 13 listopada 2013 roku49 Kb
Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie zmian strategii w obszarze telekomunikacyjnym GrupyRaport 40-2013Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie zmian strategii w obszarze telekomunikacyjnym Grupy49 Kb
Informacja o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu MNI S.A.Raport 39-2013Informacja o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu MNI S.A.45 Kb
Rezygnacja Prokurenta MNI S.A.Raport 38-2013Rezygnacja Prokurenta MNI S.A.44 Kb
Podpisanie przez MNI Telecom SA listu intencyjnego z Milmex Systemy Komputerowe sp. z o.o.Raport 37-2013Podpisanie przez MNI Telecom SA listu intencyjnego z Milmex Systemy Komputerowe sp. z o.o.46 Kb
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.Raport 36-2013Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.156 Kb
Informacja znaczącego akcjonariusza.Raport 35-2013Informacja znaczącego akcjonariusza.157 Kb
Strategia Grupy MNI w związku z nabyciem przez MNI udziałów w spółce HC Partycypacja sp. z o.o.Raport 34-2013Strategia Grupy MNI w związku z nabyciem przez MNI udziałów w spółce HC Partycypacja sp. z o.o.164 Kb
Postanowienie o umorzeniu postępowania zabezpieczającego z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A. Raport 33-2013Postanowienie o umorzeniu postępowania zabezpieczającego z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A. 155 Kb
Spełnienie się warunków Porozumienia zawartego przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. z Telekomunikacją Polską S.A. Raport 32-2013Spełnienie się warunków Porozumienia zawartego przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. z Telekomunikacją Polską S.A. 158 Kb
Wybór biegłego rewidentaRaport 31-2013Wybór biegłego rewidenta156 Kb
Odpowiedź Zarządu MNI S.A. na pytanie akcjonariusza zadane na ZWZ Spółki w dniu 27 czerwca 2013 roku.Raport 30-2013Odpowiedź Zarządu MNI S.A. na pytanie akcjonariusza zadane na ZWZ Spółki w dniu 27 czerwca 2013 roku.158 Kb
Zawarcie umowy objęcia akcji.Raport 29-2013Zawarcie umowy objęcia akcji.156 Kb
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A.Raport 28-2013Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A.157 Kb
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A.- korektaRaport 28-2013_korektaObjęcie warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A.- korekta155 Kb
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MNI S.A.Raport 27-2013Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MNI S.A.162 Kb
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2013 roku.Raport 26-2013Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2013 roku.156 Kb
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 roku.Raport 25-2013Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 roku.196 Kb
Zawarcie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. porozumienia z Telekomunikacją Polską S.A. Raport 24-2013Zawarcie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. porozumienia z Telekomunikacją Polską S.A. 156 Kb
Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013 roku.Raport 23-2013Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013 roku.161 Kb
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013 roku – porządek, materiały. Raport 22-2013Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013 roku – porządek, materiały. 160 Kb
Uprawomocnienie się postanowienia Sądu w przedmiocie zawieszenia postępowania z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.Raport 21-2013Uprawomocnienie się postanowienia Sądu w przedmiocie zawieszenia postępowania z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.156 Kb
Informacja znaczącego akcjonariusza.Raport 20-2013Informacja znaczącego akcjonariusza.158 Kb
Zawieszenie postępowania z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.Raport 19-2013Zawieszenie postępowania z powództwa Telekomunikacji Polskiej S.A. przeciwko MNI Telecom S.A.159 Kb
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.Raport 18-2013Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.161 Kb
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2013 zawierającego informację spółki zależnej o zawarciu umowy nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. oraz przyznaniu dotacji unijnej dla realizacji projektu „Małopolska Sieć SzerokopasmoRaport 17-2013Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2013 zawierającego informację spółki zależnej o zawarciu umowy nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. oraz przyznaniu dotacji unijnej dla realizacji projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmo155 Kb
Informacja spółki zależnej o zawarciu umowy nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. oraz przyznaniu dotacji unijnej dla realizacji projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.Raport 16-2013Informacja spółki zależnej o zawarciu umowy nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. oraz przyznaniu dotacji unijnej dla realizacji projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.161 Kb
Zawarcie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. umowy z HAWE Telekom Sp. z o.o. Raport 15-2013Zawarcie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. umowy z HAWE Telekom Sp. z o.o. 159 Kb
Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.Raport 14-2013Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.160 Kb
Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w MIT Mobile Internet Technology S.A.Raport 13-2013Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w MIT Mobile Internet Technology S.A.160 Kb
Prognoza dla Grupy MNI na rok 2013.Raport 12-2013Prognoza dla Grupy MNI na rok 2013.160 Kb
Uzupełnienie raportu okresowego w oparciu o wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI po IV kwartałach 2012 z podziałem na segmenty działalności.Raport 11-2013Uzupełnienie raportu okresowego w oparciu o wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI po IV kwartałach 2012 z podziałem na segmenty działalności.155 Kb
Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MNI S.A. Raport 10-2013Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MNI S.A. 156 Kb
Zawarcie aneksu do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w MIT Mobile Internet Technology S.A.Raport 9-2013Zawarcie aneksu do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w MIT Mobile Internet Technology S.A.158 Kb
Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie strategii Grupy MNI.Raport 8-2013Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie strategii Grupy MNI.157 Kb
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI za rok 2012.Raport 7-2013Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI za rok 2012.158 Kb
Szacunkowe wybrane wyniki finansowe dla sektora telekomunikacyjnego Grupy MNI za rok 2012.Raport 6-2013Szacunkowe wybrane wyniki finansowe dla sektora telekomunikacyjnego Grupy MNI za rok 2012.156 Kb
Informacja znaczącego akcjonariusza.Raport 5-2013Informacja znaczącego akcjonariusza.160 Kb
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.Raport 4-2013Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.157 Kb
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 07 stycznia 2013 roku.Raport 3-2013Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 07 stycznia 2013 roku.155 Kb
Rezygnacja Prokurenta MNI S.A.Raport 2-2013Rezygnacja Prokurenta MNI S.A.155 Kb
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.Raport 1-2013Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.154 Kb
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.Załącznik do raportu nr 1/2013Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.250 Kb
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW