Raporty bieżące rok 2014

Raporty bieżące - rok 2014
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Powołanie osób nadzorujących.Raport bieżący 48/2014Powołanie osób nadzorujących.84 Kb
Korekta raportu bieżącego nr 47/2014 - Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 18 grudnia 2014 rokuRaport bieżący 47/2014Korekta raportu bieżącego nr 47/2014 - Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 18 grudnia 2014 roku74 Kb
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 18 grudnia 2014 rokuRaport bieżący 47/2014Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 18 grudnia 2014 roku71 Kb
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 18 grudnia 2014 roku.Raport bieżący 46/2014Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 18 grudnia 2014 roku.74 Kb
Zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej w spółce MNI S.A.Raport bieżący 45/2014Zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej w spółce MNI S.A.76 Kb
Zgłoszenia Kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce MNI S.A.Raport bieżący 44/2014Zgłoszenia Kandydata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce MNI S.A.153 Kb
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznejRaport bieżący 43/2014Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej151 Kb
Informacja od Akcjonariusza o modyfikacji Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki MNI S.A.Raport bieżący 42/2014Informacja od Akcjonariusza o modyfikacji Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki MNI S.A.136 Kb
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej EmitentaRaport bieżący 41/2014Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta71 Kb
Informacja Zarządu spółki w przedmiocie umorzenia postępowania karnego w sprawie zakupu udziałów w s półce Raport bieżący 40/2014Informacja Zarządu spółki w przedmiocie umorzenia postępowania karnego w sprawie zakupu udziałów w s półce 154 Kb
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 18 grudnia 2014 roku, g. 11.00 oraz Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2014 rokuRaport bieżący 39/2014Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 18 grudnia 2014 roku, g. 11.00 oraz Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2014 roku153 Kb
Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznejRaport bieżący 38/2014Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej151 Kb
Informacja od Akcjonariusza o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki MNI S.A.Raport bieżący 35/2014Informacja od Akcjonariusza o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki MNI S.A.132 Kb
Zawarcie umowy z opcją nabycia akcji własnych EmitentaRaport bieżący 34/2014Zawarcie umowy z opcją nabycia akcji własnych Emitenta128 Kb
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada 2014 rokuRaport bieżący 32/2014Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada 2014 roku156 Kb
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady NadzorczejRaport bieżący 30/2014Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej154 Kb
Zawarcie umowy sprzedaży akcji Hyperion S.A.Raport bieżący 29/2014Zawarcie umowy sprzedaży akcji Hyperion S.A.153 Kb
Wybór biegłego rewidentaRaport bieżący 25/2014Wybór biegłego rewidenta154 Kb
Zawarcie umowy sprzedaży akcji Hyperion S.A.Raport bieżący 28/2014Zawarcie umowy sprzedaży akcji Hyperion S.A.153 Kb
Zmiana adresu SpółkiRaport bieżący 24/2014Zmiana adresu Spółki154 Kb
Zawarcie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. porozumienia z Orange Polska S.A.Raport bieżący 26/2014Zawarcie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. porozumienia z Orange Polska S.A.142 Kb
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta - spółkę MNI Centrum Usług umowy znaczącejRaport bieżący 27/2014Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta - spółkę MNI Centrum Usług umowy znaczącej130 Kb
Informacja dotycząca zamiaru złożenia pozwu przeciwko spółce 4fun Media S.A.Raport bieżący 23/2014Informacja dotycząca zamiaru złożenia pozwu przeciwko spółce 4fun Media S.A.157 Kb
Zawarcie umowy ramowej w przedmiocie zbycia akcji Hyperion S.A.Raport bieżący 22/2014Zawarcie umowy ramowej w przedmiocie zbycia akcji Hyperion S.A.155 Kb
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 rokuRaport bieżący 21/2014Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 roku155 Kb
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 rokuRaport bieżący 20/2014Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 roku194 Kb
Rezygnacja Członka Rady NadzorczejRaport bieżący 19/2014Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej127 Kb
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014Raport bieżący 18/2014Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014453 Kb
Oferta zakupu aktywów telekomunikacyjnych Spółki o wartości 100 mln zł - korektaRaport bieżący 14/2014 (korekta)Oferta zakupu aktywów telekomunikacyjnych Spółki o wartości 100 mln zł - korekta154 Kb
Oferta zakupu aktywów telekomunikacyjnych Spółki o wartości 100 mln złRaport bieżący 14/2014Oferta zakupu aktywów telekomunikacyjnych Spółki o wartości 100 mln zł154 Kb
Wybór oferty złożonej przez konsorcjum spółki zależnej MNI Centrum Usług S.A. oraz Hyperion S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu koncesyjnym organizowanym przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A. z siedzibą w Poznaniu.Raport bieżący 13/2014Wybór oferty złożonej przez konsorcjum spółki zależnej MNI Centrum Usług S.A. oraz Hyperion S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu koncesyjnym organizowanym przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A. z siedzibą w Poznaniu.156 Kb
Wybór biegłego rewidentaRaport bieżący 12/2014Wybór biegłego rewidenta155 Kb
Powołanie osób nadzorującychRaport bieżący 11/2014Powołanie osób nadzorujących166 Kb
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lutego 2014 rokuRaport bieżący 10/2014Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lutego 2014 roku156 Kb
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lutego 2014 roku.Raport bieżący 9/2014Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lutego 2014 roku.162 Kb
Rezygnacja członka Rady NadzorczejRaport bieżący 8/2014Rezygnacja członka Rady Nadzorczej156 Kb
Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A1Raport bieżący 7/2014Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A1162 Kb
Informacja o kandydaturach do Rady Nadzorczej MNI S.A.Raport bieżący 6/2014Informacja o kandydaturach do Rady Nadzorczej MNI S.A.156 Kb
Informacja Zarządu o złożeniu pozwu o ochronę dóbr osobistych spółki MNI S.A.Raport bieżący 5/2014Informacja Zarządu o złożeniu pozwu o ochronę dóbr osobistych spółki MNI S.A.155 Kb
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.Raport bieżący 4/2014Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.158 Kb
Informacja dotycząca Prezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza spółki MNI S.A.Raport bieżący 3/2014Informacja dotycząca Prezesa Zarządu i znaczącego akcjonariusza spółki MNI S.A.162 Kb
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI SA na dzień 11 lutego 2014 rokuRaport bieżący 2/2014Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI SA na dzień 11 lutego 2014 roku159 Kb
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 rokuRaport bieżący 1/2014Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku154 Kb
Zestawienie raportów Spółki MNI S.A. przekazanych do widomości publicznej w 2013 rokuWykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 rokuZestawienie raportów Spółki MNI S.A. przekazanych do widomości publicznej w 2013 roku237 Kb
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW