Raporty bieżące rok 2015

Raporty bieżące - rok 2015
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 grudnia 2015 rokuRaport bieżący 41/2015Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 grudnia 2015 roku161 Kb
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015 rokuRaport bieżący 40/2015Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015 roku519 Kb
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 grudnia 2015r.Raport bieżący 39/2015Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 grudnia 2015r.1164 Kb
Zawarcie porozumienia ze spółkami z grupy Halcash Central Eastern Europe Sp. z o.o.Raport bieżący 38/2015Zawarcie porozumienia ze spółkami z grupy Halcash Central Eastern Europe Sp. z o.o.157 Kb
Zawarcie znaczących umów i zbycie aktywów o znacznej wartościRaport bieżący 37/2015Zawarcie znaczących umów i zbycie aktywów o znacznej wartości370 Kb
Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną EmitentaRaport bieżący 36/2015Zbycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Emitenta159 Kb
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 25 września 2015 rokuRaport bieżący 35/2015Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 25 września 2015 roku158 Kb
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 25 września 2015 rokuRaport bieżący 34/2015Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 25 września 2015 roku517 Kb
Informacja w sprawie nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółkę MNI S.A. kary pieniężnejRaport bieżący 33/2015Informacja w sprawie nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółkę MNI S.A. kary pieniężnej158 Kb
Informacja MNI S.A. w przedmiocie cofnięcia wniosku o ustanowienie kuratora dla SpółkiRaport bieżący 32/2015Informacja MNI S.A. w przedmiocie cofnięcia wniosku o ustanowienie kuratora dla Spółki152 Kb
Rezygnacja osoby zarządzającej EmitentaRaport bieżący 31/2015Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta160 Kb
Uzupełnienie tekstu ogłoszenia ws. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 września 2015 roku.Raport bieżący 30/2015Uzupełnienie tekstu ogłoszenia ws. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 września 2015 roku.276 Kb
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 września 2015rRaport bieżący 29/2015Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 września 2015r470 Kb
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI za I półrocze roku 2015Raport bieżący 28/2015Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI za I półrocze roku 2015131 Kb
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku - powołanie Zarządu EmitentaRaport bieżący 26/2015Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku - powołanie Zarządu Emitenta74 Kb
Powołanie Zarządu oraz ustalenie kadencji Zarządu Emitenta.Raport bieżący 25/2015Powołanie Zarządu oraz ustalenie kadencji Zarządu Emitenta.73 Kb
Informacja MNI S.A. w przedmiocie pytań wystosowanych przez Akcjonariusza Spółki.Raport bieżący 24/2015Informacja MNI S.A. w przedmiocie pytań wystosowanych przez Akcjonariusza Spółki.75 Kb
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2015 roku.Raport bieżący 23/2015Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2015 roku.71 Kb
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A w dniu 30 czerwca 2015 rokuRaport bieżący 22/2015Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A w dniu 30 czerwca 2015 roku501 Kb
Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej Janusza Skrzypkowskiego, CEE Equity Partners Ltd, Wojciecha Kamienieckiego i Rafała AndrzejewskiegoRaport bieżący 21/2015Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej Janusza Skrzypkowskiego, CEE Equity Partners Ltd, Wojciecha Kamienieckiego i Rafała Andrzejewskiego76 Kb
Zawarcie umowy zamiany akcji spółki Hyperion S.A. na akcje własne EmitentaRaport bieżący 20/2015Zawarcie umowy zamiany akcji spółki Hyperion S.A. na akcje własne Emitenta75 Kb
Zbycie akcji spółki Hyperion S.A.Raport bieżący 19/2015Zbycie akcji spółki Hyperion S.A.70 Kb
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.Raport bieżący 18/2015Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.80 Kb
Spełnienie warunku dotyczącego umów zawartych przez spółki zależne EmitentaRaport bieżący 17/2015Spełnienie warunku dotyczącego umów zawartych przez spółki zależne Emitenta75 Kb
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015r.Raport bieżący 16/2015Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015r.79 Kb
Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży Data Center (Centrum Kolokacji)Raport bieżący 15/2015Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży Data Center (Centrum Kolokacji)76 Kb
Informacja w przedmiocie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Centrum Usług S.A.Raport bieżący 14/2015Informacja w przedmiocie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Centrum Usług S.A.70 Kb
Objęcie akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Hyperion S.A.Raport bieżący 13/2015Objęcie akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Hyperion S.A.74 Kb
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Centrum Usług S.A.Raport bieżący 12/2015Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Centrum Usług S.A.74 Kb
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną EmitentaRaport bieżący 11/2015Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta78 Kb
Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.Raport bieżący 10/2015Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.70 Kb
Rozliczenie zobowiązań i wierzytelności między spółkami Grupy Kapitałowej MNI a spółką Hyperion S.A.Raport bieżący 9/2015Rozliczenie zobowiązań i wierzytelności między spółkami Grupy Kapitałowej MNI a spółką Hyperion S.A.81 Kb
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014Raport bieżący 8/2015Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 201472 Kb
Informacja od Akcjonariusza w przedmiocie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki MNI S.A.Raport bieżący 7/2015Informacja od Akcjonariusza w przedmiocie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki MNI S.A.154 Kb
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej EmitentaRaport bieżący 6/2015Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta72 Kb
Terminy przekazywania raportów okresowych Emitenta w roku 2015Raport bieżący 4/2015Terminy przekazywania raportów okresowych Emitenta w roku 201574 Kb
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014Raport bieżący 3/2015Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014513 Kb
Informacja Zarządu w przedmiocie zawarcia Ugody z Tomaszem Sakiewiczem, Grzegorzem Wierzchołowskim, spółką Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. i Słowo Niezależne sp. z o.o.Raport bieżący 2/2015Informacja Zarządu w przedmiocie zawarcia Ugody z Tomaszem Sakiewiczem, Grzegorzem Wierzchołowskim, spółką Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. i Słowo Niezależne sp. z o.o.153 Kb
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW