Raporty bieżące rok 2016

Raporty bieżące - rok 2016

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Informacja Zarządu MNI SA.Raport bieżący nr 29/2016Informacja Zarządu MNI SA.156 Kb
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.Raport bieżący 28/2016Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.383 Kb
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.Raport bieżący 27/2016Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.380 Kb
Informacja Zarządu MNI SA.Raport bieżący 26/2016Informacja Zarządu MNI SA.160 Kb
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta.Raport bieżący 25/2016Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta.163 Kb
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 września 2016 roku.Raport bieżący 24/2016Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 września 2016 roku.161 Kb
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 22 września 2016 roku.Raport bieżący 23/2016Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 22 września 2016 roku.428 Kb
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 września 2016 rRaport bieżący 22/2016Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 września 2016 r1301 Kb
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.Raport bieżący 21/2016Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.402 Kb
Aktualizacja informacji Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.Raport bieżący 20/2016Aktualizacja informacji Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.163 Kb
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 roku.Raport bieżący 19/2016Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 roku.161 Kb
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.Raport bieżący 18/2016Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.588 Kb
Złożenie pozwu o zapłatę na rzecz MNI S.A. wierzytelności w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.Raport bieżący 17/2016Złożenie pozwu o zapłatę na rzecz MNI S.A. wierzytelności w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.165 Kb
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej EmitentaRaport bieżący 16/2016Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta161 Kb
Rejestracja zmiany łącznej liczby akcji Emitenta oraz zmiana stanu posiadania akcji własnych.Raport bieżący 15/2016Rejestracja zmiany łącznej liczby akcji Emitenta oraz zmiana stanu posiadania akcji własnych.164 Kb
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki.Raport bieżący 14/2016Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki.167 Kb
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.Raport bieżący 13/2016Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.161 Kb
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2016r.Raport bieżący 12/2016Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2016r.1379 Kb
Wystąpienie Emitenta do Zarządu Hyperion S.A. z żądaniem sprostowania informacji zawartych w raportach rocznych tej spółki za rok 2015Raport bieżący 11/2016Wystąpienie Emitenta do Zarządu Hyperion S.A. z żądaniem sprostowania informacji zawartych w raportach rocznych tej spółki za rok 2015161 Kb
Aktualizacja informacji Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.Raport bieżący 10/2016Aktualizacja informacji Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.160 Kb
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.Raport bieżący 09/2016Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.162 Kb
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego EmitentaRaport bieżący 08/2016Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta162 Kb
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta za I kwartał 2016 r.Raport bieżący 07/2016Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta za I kwartał 2016 r.160 Kb
Informacja Emitenta w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014Raport bieżący 06/2016Informacja Emitenta w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014160 Kb
Informacja Emitenta w przedmiocie zakończenia postępowania układowegoRaport bieżący 05/2016Informacja Emitenta w przedmiocie zakończenia postępowania układowego163 Kb
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych MNI S.A.Raport bieżący 04/2016Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych MNI S.A.161 Kb
Terminy przekazywania raportów okresowych MNI SA w roku 2016.Raport bieżący 03/2016Terminy przekazywania raportów okresowych MNI SA w roku 2016.166 Kb
Powołanie Prezesa Zarządu EmitentaRaport bieżący 02/2016Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta163 Kb
Rezygnacja z funkcji prokurenta MNI SA.Raport bieżący 01/2016Rezygnacja z funkcji prokurenta MNI SA.160 Kb
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW