Raporty bieżące rok 2017

Raporty bieżące rok 2017

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego MNI S.A. za III kwartał 2017 roku. Raport bieżący 31/2017Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego MNI S.A. za III kwartał 2017 roku. 177 Kb
Opóźnienie publikacji skonsolidowanego raportu MNI S.A. za I półrocze 2017 roku. Raport bieżący 29/2017Opóźnienie publikacji skonsolidowanego raportu MNI S.A. za I półrocze 2017 roku. 177 Kb
Informacja o błędnym wpisie w rejestrze przedsiębiorcówRaport bieżący 28/2017Informacja o błędnym wpisie w rejestrze przedsiębiorców178 Kb
Publikacja informacji poufnej Raport bieżący 27/2017Publikacja informacji poufnej 178 Kb
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu MNI S.A. za I półrocze 2017 roku. Raport bieżący 26/2017Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu MNI S.A. za I półrocze 2017 roku. 177 Kb
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2017Raport bieżący 25/2017Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za I półrocze roku 2017361 Kb
MNI S.A. Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 roku.Raport bieżący 24/2017MNI S.A. Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 roku.359 Kb
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. 30.06.2017Załącznik do RB 23/2017Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. 30.06.2017399 Kb
MNI S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.Raport bieżący 23/2017MNI S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.359 Kb
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rokRaport bieżący 22/2017Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok370 Kb
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. na dzień 30.06.2017Raport bieżący 21/2017Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. na dzień 30.06.2017366 Kb
Oświadczenie zarządu MNI o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 2016Załącznik do RB 20/2017Oświadczenie zarządu MNI o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 2016616 Kb
Uzupełnienie raportów rocznych za 2016 r.Raport bieżący 20/2017Uzupełnienie raportów rocznych za 2016 r.356 Kb
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rokRaport bieżący 19/2017Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok360 Kb
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego MNI S.A. za I kwartał 2017 roku.Raport bieżący 18/2017Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego MNI S.A. za I kwartał 2017 roku.157 Kb
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta.Raport bieżący 17/2017Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta.161 Kb
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 15 maja 2017 roku.Raport bieżący 16/2017Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 15 maja 2017 roku.157 Kb
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 15 maja 2017 roku.Raport bieżący 15/2017Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 15 maja 2017 roku.383 Kb
Publikacja raportu rocznego za 2016 rok.Raport bieżący 14/2017Publikacja raportu rocznego za 2016 rok.80 Kb
Informacja Zarządu MNI S.A. ws. publikacji raportów rocznych EmitentaRaport bieżący 13/2017Informacja Zarządu MNI S.A. ws. publikacji raportów rocznych Emitenta157 Kb
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych MNI S.A. za rok 2016.Raport bieżący 12/2017Zmiana terminu publikacji raportów rocznych MNI S.A. za rok 2016.156 Kb
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.Raport bieżący 11/2017Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.157 Kb
Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta i przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów.Raport bieżący 10/2017Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta i przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów.160 Kb
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 maja 2017 r.Raport bieżący 09/2017Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 maja 2017 r.922 Kb
Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 21 lutego 2017 roku.Raport bieżący 08/2017Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 21 lutego 2017 roku.158 Kb
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 21 lutego 2017 roku.Raport bieżący 07/2017Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 21 lutego 2017 roku.551 Kb
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta.Raport bieżący 06/2017Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta.157 Kb
Powołanie Prezesa Zarządu EmitentaRaport bieżący 05/2017Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta160 Kb
Rezygnacja Prezesa Zarządu EmitentaRaport bieżący 04/2017Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta157 Kb
Terminy przekazywania raportów okresowych MNI S.A. w roku 2017.Raport bieżący 03/2017Terminy przekazywania raportów okresowych MNI S.A. w roku 2017.160 Kb
Zmiana stanu posiadania przez Emitenta akcji spółki Hyperion S.A.Raport bieżący 02/2017Zmiana stanu posiadania przez Emitenta akcji spółki Hyperion S.A.157 Kb
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 lutego 2017 rokuRaport bieżący 1/2017Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 lutego 2017 roku1091 Kb
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW