Telekomunikacja

Grupa MNI S.A. świadczy kompleksowe usługi telekomunikacyjne poprzez spółkę zależną MNI Telecom S.A.

MNI Telecom obsługuje blisko 60 tys. abonentów, w tym kilkanaście tysięcy użytkowników usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, na terenie stref numeracyjnych: warszawskiej, radomskiej, piotrkowskiej, łódzkiej, tarnobrzeskiej, białostockiej, łomżyńskiej i płockiej.

Oprócz usług tradycyjnej telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu, MNI Telecom świadczy również szereg usług dodatkowych, takich jak usługi hostingowe, usługi transmisji danych i usługi telefonii internetowej IP.

Więcej na www.mnitelecom.pl
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW